25 05/ 2018

Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất, Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop

Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất, Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop

Lỗi This could be due to CredSSP encryption oracle remediation khi remote desktop, Lỗi không Remote Desktop đến VPS và Server mới nhất

 

Một số bản cập nhật của Windows gần đây (5/2018) gia tăng bảo mật nên ảnh hưởng tới ứng dụng Remote Desktop của Windows. Khi bạn mở ứng dụng Remote Desktop để connect vào Server hay VPS gặp lỗi như sau:

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Lỗi: This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.

An authentication error has occurred.
The function requested is not supported.

Remote computer: xxxx
This could be due to CredSSP encryption oracle remediation.
….

iClick xin chia sẻ cách sửa lỗi này bằng cách sửa registry. Cụ thể là bổ sung giá trị “AllowEncryptionOracle”=dword:00000002vào registry sau: [HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystemCredSSPParameters].

Các bước thực hiện:

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Vào RUN (Win Key + R) > gõ regedit để mở registry.

Theo đường dẫn: [ HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System , tạo key CredSSPnếu chưa có.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Chọn System > New > Key

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên CredSSP.

Tạo tiếp tương tự key Parameters trong key CredSSP.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Tạo Key Parameters.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Trong Parameters tạo DWORD Value.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Đặt tên là AllowEncryptionOracle.

Phần mềm soạn thảo HTML iClick Editor
Double Click vào Key đặt giá trị là 2.

Tới đây là hoàn tất, bạn thử remote lại nếu chưa được thì khởi động lại máy và remote lại.